Landbouwinvestering provincie Hebei

Landbouwinvestering provincie Hebei

Op 7 april heeft de provincie Hebei in een persconferentie aangekondigd flink te
zullen in zetten op de ‘rural revitalization’ strategie in 2022. Deze strategie is een
cruciaal onderdeel van het 5-jarenplan van de Chinese regering voor 2020-2025. Het
overkoepelende doel van de revitalisering van het platteland is om van China, een
nog grotendeels traditioneel agrarisch land, tegen 2049 een modern, socialistisch
land te maken. De provincie Hebei zal zich dit jaar zal concentreren op de bouw van
agrarische industrieparken en industriële clusters.
Een investeringspakket van in totaal 170 miljard yuan wordt hiervoor uitgetrokken,
een stijging van meer dan 20% op jaarbasis.

http://www.moa.gov.cn/xw/qg/202204/t20220411_6395927.htm