Roadshow China (Hebei en Shandong), 25–28 mei 2024

De roadshow biedt de mogelijkheid om uw bedrijf verder onder de aandacht te brengen bij (toekomstige) partners in Hebei en Shandong.

Voor bedrijven uit Zuid-Holland organiseert de provincie een roadshow naar Hebei en Shandong in China onder leiding van gedeputeerde Meindert Stolk. Dit is op verzoek van een aantal organisaties en in aansluiting op een van de grootste tuinbouwbeurzen in China, de IPM iHortiflor in Beijing. Deze roadshow wordt gehouden van 25-28 mei 2024 en is in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Beijing, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de gemeente Westland.

Uitgebreid tuinbouwprogramma

Tijdens de roadshow zullen verschillende locaties in deze regio's worden aangedaan, en wordt er naast het bijwonen van de officiële bezoeken een gevarieerd tuinbouwprogramma aangeboden voor Nederlandse bedrijven die deelnemen:

  • Lezingen
  • Matchmaking sessies
  • Werkbezoeken
  • Netwerkevenementen
  • Meetings met lokale overheidsinstanties en meer

De provincie nodigt u uit om deel te nemen aan de roadshow! Ook als u uw eigen inbreng wilt hebben in het programma, horen wij dat graag. Dit kan worden vermeld in het inschrijfformulier.

Voorafgaand aan de missie organiseren wij een informatiebijeenkomst om je optimaal voor te bereiden op de missie. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 19 april in het provinciehuis. Verdere informatie hierover ontvang je na inschrijving.

Inschrijven en kosten

De kosten voor deelname zijn €200,- exclusief BTW per bedrijf plus eigen reis- en verblijfskosten. Kosten voor lokaal busvervoer en matchmaking tijdens de seminars zijn inbegrepen.

Voor meer informatie en inschrijving, zie: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/internationaal/roadshow-china-hebei-shandong/ 

Vragen? Neem contact met ons op via dsbp@dutchsino.com of bel: +31 (0) 10 310 0829.