Loketten

Het juiste loket voor uw vragen/wensen

Waar moet je beginnen als je zaken wil doen met China? Hieronder een overzicht van de verschillende instanties met de bijbehorende contactpersoon bij wie u terecht kan. U kunt ook de FAQ bekijken voor de meest gestelde vragen. 

Algemeen, Economisch, Export, Kennisinstellingen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksoverheid zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Ondernemend Nederland kan bij RVO terecht met vragen op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Het biedt voorlichting en advies, financiering, de juiste contacten of gewoon een goed gesprek.

Uw directe contactpersoon: Emiel Mulder (Business Development Coordinator China), +31 (0)88 042 1187, emiel.mulder@rvo.nl.

 

Informatie over 'Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)'

Algemeen, Economisch, Subsidies, Export

Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft onverminderd een cruciale rol spelen bij het ondersteunen van de relatie tussen Nederlandse en Chinese overheden, organisaties en bedrijfsleven.

Economisch, Algemeen, Subsidies, Export

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft jarenlange relaties met verschillende regio’s in China om ondernemers en kennisinstellingen te ondersteunen. De relaties met de provincie Hebei in Noordoost China en met Shanghai Pudong zijn vastgelegd in zogenaamde ‘Memoranda of Understanding’, die de basis vormen voor de langdurige samenwerking en uitwisseling. De China-relaties van de provincie Zuid-Holland hebben een sterk economisch karakter en als doel om Zuid-Hollandse ondernemers en kennisinstellingen te faciliteren en te ondersteunen in China.

Algemeen

Vereniging van Nederlandse gemeenten

De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) heeft sinds een aantal jaar meer aandacht voor de relaties van gemeenten en provincies met China. Daartoe hebben o.a. Provincie Zuid-Holland en de VNG in 2017 ook een Conferentie voor provinciale en gemeentelijke China banden georganiseerd in Den Haag.

Algemeen, Export

China Kennisnetwerk Rijksoverheid

Het China Kennisnetwerk Rijksoverheid (CKN) is een ondersteunings- en kennisnetwerk binnen de rijksoverheid met het doel binnen alle departementen China-kennis te vergroten.

Economisch, Export

Landbouwraad

De landbouwraad van China, gevestigd in de Nederlandse ambassade in Peking, onderhoudt de contacten met de Chinese ministeries en andere instanties op het gebied van land- en tuinbouw namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uit Nederland.

Economisch, Export

Trade & Innovate NL

Trade & Innovate NL (TINL) verbindt Nederlandse ondernemers met elkaar en met opdrachtgevers uit het buitenland. Samen bundelen we de krachten van publieke organisaties om ondernemers beter te ondersteunen op internationale markten.

Economisch, Export, Kennisinstellingen

InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsorganisatie van de Provincie Zuid-Holland en ondersteunt de provincie met verschillende zaken: assisteren buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland, ontvangst buitenlandse delegaties en organiseren van samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid.

Economisch, Export, Algemeen

Dutch Greenhouse Delta

Dutch Greenhouse Delta vermarkt de Nederlandse glastuinbouwbouwsector wereldwijd als cluster door het gehele tuinbouwecosysteem - bestaande uit wetenschap, ondernemerschap, onderwijs en overheid - van Fork2Farm aan te bieden in een aantal focusregio's, zoals China. Dutch Greenhouse Delta heeft de ambitie om bij te dragen aan de voorziening van gezond, betaalbaar, voedzaam en veilig voedsel dat duurzaam en lokaal wordt geproduceerd.

Algemeen, Economisch, Export

Dutch Sino Business Promotions

DSBP biedt ondersteund ondernemers om hun ambities in China te realiseren via: strategisch advies, business development, vertegenwoordiging op lokale evenementen, communicatieadvies en trainingen. Met een lokaal kantoor in Shanghai biedt het ondernemers de mogelijkheid om lokaal vertegenwoordigd te zijn. 

Kennisinstellingen, Algemeen

Instituut Clingendael

Instituut Clingendael voert beleid georiënteerde analyses uit en onderzoekt strategische internationale problemen. Het biedt beleidsaanbevelingen via publicaties, evenementen en aanwezigheid in de media.

Algemeen, Kennisinstellingen

Haags Centre Strategic Studies

Het Haagse Centre Strategic Studies biedt advies op geopolitieke, defensie en veiligheidsuitdagingen voor overheden, internationale kennisinstellingen en bedrijven.

Algemeen, Kennisinstellingen, Export

Leiden Asia Centre

Het LeidenAsiaCentre richt zich op het verzamelen van academische kennis op het moderne Azië. Hierbij zicht het zich hoofdzakelijk op Oost-Azië.

Kennisinstellingen

Centre for East Asian Studies Groningen

Rijksuniversiteit Groningen: Centre for East Asian Studies Groningen (CEASG) ondersteund en initieert interdisciplinair onderwijs en onderzoek in China, Japan, Korea en Mongolië en heeft tot doel om de academische partnerschappen in Oost-Azië te versterken en verbreden.  

Kennisinstellingen

Universiteit Leiden

De Universiteit van Leiden is onder andere gespecialiseerd in taal en cultuuronderzoek van verschillende landen, waaronder China. De universiteit heeft bijvoorbeeld een strategisch partnerschap met de Shandong University. Daarnaast heeft het samenwerkingsverbanden met Peking University en Yenching Academy.

Kennisinstellingen, Export

Wageningen Universiteit

De Wageningen Universiteit onderzoekt verschillende aspecten binnen de land- en tuinbouwsector.

Kennisinstellingen

Technische Universiteit Delft

De TU Delft heeft officiële banden met Chinese universiteiten, bijvoorbeeld met: Beihang University en Beijing Institute of Technology. Deze samenwerkingen staan in het teken van studentenuitwisselingen, onderzoekssamenwerking, het uitwisselen van promotieplekken of het gezamenlijk opleiden van personeel en studenten.

Kennisinstellingen

InHolland

InHolland werkt samen met de Hebei Agricultural university en de Shanghai Normal University. De samenwerking is gericht op een ‘Horticulture and Agribusiness’ degree.

Kennisinstellingen

Lentiz

Eén van de meest actieve Nederlandse kennisinstellingen in China is Lentiz met verschillende samenwerkingen met Chinese kennisinstellingen.

Vragen over tuinbouw
gerelateerde zaken doen in
China