Binnenlandse consumptie neemt zienderogen toe.

Binnenlandse consumptie neemt zienderogen toe.

Volgens schattingen zal van 2020 tot 2025 de marktomvang van de
binnenlandse bloemenindustrie een groeipercentage van 22% handhaven en tegen
2023 zal de marktomvang 194 miljard yuan bedragen (28 miljard euro). De
binnenlandse consumptie neemt zienderogen toe en de markt wordt steeds
volwassener.

https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/1698784044/6541632c0200109to