2021 een goed jaar voor de glastuinbouw in China

2021 een goed jaar voor de glastuinbouw in China

In 2021 is er in totaal 3093,64 hectare aan kassen gebouwd in China, waaronder
718,14 hectare glazen kassen, 1903,3 hectare plastic folie kassen, 62,02 hectare
plastic (printplaat) kassen, 127,55 hectare muurkassen, 92,5 hectare diverse
tunnelkassen, 18,37 hectare toeristische kassen (parken) en 2,83 hectare
kassenrestaurants. Overige kassoorten 252,15 hectare.
Vergeleken met de gegevens van vorig jaar is het nieuwe areaal kassen landelijk
afgenomen (met 10%). Het areaal aan glazen kassen nam echter aanzienlijk toe met
meer dan 100%!

https://mp.weixin.qq.com/s/VEU_OAZ4aCuJi2Xy_fcliA