Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in China

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat een bedrijf rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. Niet alleen de wereld heeft daar baat bij - de bedrijven zelf ook. De Nederlandse overheid verwacht ‘gepaste zorgvuldigheid’ van ondernemers en bedrijven als zij zaken doen in het buitenland.

Dit betekent dat bedrijven rekening dienen te houden met eventueel negatieve impact op mens, dier, milieu en maatschappij. De Nederlandse overheid volgt daarbij de OESO richtlijnen en UN Guiding Principles. In China kan het soms lastig zijn om te bepalen of je als bedrijf aan deze richtlijnen voldoet.

Om (MKB-) bedrijven daarbij te helpen, heeft de overheid verschillende tools ontwikkeld.

Hieronder vindt u de slides verstrekt door RVO tijdens het evenement 'Post Covid-19 Zakendoen in China' op 06 April 2023.

Vragen over tuinbouw
gerelateerde zaken doen in
China