Zhangye Minle County Chaoyue Modern Agriculture Co., Ltd., provincie Gansu

Het project heeft een totale investering van 3,2 miljard yuan en zal bij voltooiing een oppervlakte van 2500 mu (167 ha) beslaan. 

In Minle County worden hoogwaardige intelligente glazen kassen gebouwd. De uitvoering is verdeeld in drie fasen: in de eerste fase van het project, met een totale investering van 480 miljoen yuan, is een intelligente kas gebouwd die een oppervlakte beslaat van 466 mu (31 hectare). De bouw begon in augustus 2017 en werd voltooid in april 2019. 

In de tweede fase van het project, met een totale investering van 680 miljoen yuan, beslaat het een oppervlakte van 500 mu (33 hectare). De bouw van de moderne intelligente kas begon in augustus 2019 en werd voltooid in november 2020. De kas beslaat een oppervlakte van 230.000 vierkante meter en heeft vijf teeltsecties: kersen- en tomatenteeltgebied, paprikateeltgebied, hoogwaardig zaailingkweekgebied, zaailingenkamer en functioneel gebied. 

Ten slotte wordt in de derde fase van het project nog eens 2 miljard yuan geïnvesteerd. De bouw is onlangs begonnen en in totaal zullen er 3 kassen worden gebouwd met een totale oppervlakte van 600.000 vierkante meter.

Toegang tot toonaangevende
technologieën en topspelers
in de sector