RVO organiseert economische missie naar China, 26 november t/m 1 december 2023

Economische missie naar China

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert van 26 november tot en met 1 december 2023 een economische missie naar China voor de tuinbouwsector en de duurzame varkenshouderij.

De RVO organiseert deze missie samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en met de provincie Zuid-Holland.

Liesje Schreinemacher, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, is voornemens om aan te sluiten bij een deel van de missie.

Deze missie biedt een unieke kans voor bedrijven in de land-/tuinbouwsector om de Chinese markt te verkennen. Na de pandemie is dit het perfecte moment om opnieuw verbinding te maken, nieuwe kansen te verkennen en vruchtbare samenwerkingen voort te zetten.

Het missieprogramma start voor beide sectoren in Peking en gaat voor de sector tuinbouw verder in Shanghai.

Schrijf je snel in via de onderstaande link.